Project Description

Zverejnené zmluvy a objednávky pre projekt

Názov projektu: Moderná kniha

Kód projektu ITMS2014+ : 302031H160

 

 

Projekt Moderná kniha je zameraný na tvorbu 4 knižných publikácií – monografií o 4 slovenských mestách, ktoré vyberie realizátor projektu. Inovatívnym prvkom bude využitie QR kódu ku každej fotografií v publikácii, ktorý bude obsahovať GPS súradnice miesta na fotografii (kultúrna pamiatka, pohorie, rieka, námestie, park, ubytovacie zariadenia, služby a pod.).

Hlavným zámerom projektu  je využiť multifunkčný potenciál QR kódu, ktorý napriek svojej 20 ročnej histórii, nemá na Slovensku vyčerpané svoje kapacity v knižnom priemysle.