O našej spoločnosti

Spoločnosť ELCAT, s. r. o. sa zameriava na vydavateľskú činnosť a z tohto faktu vyplýva aj druh produktu, ktorý chceme predstaviť. Spoločnosť ELCAT vznikla začiatkom roku 2010. Vývojom a potrebami trhu sa spoločnosť postupne formovala a orientovala hlavne na vydavateľskú a reklamnú činnosť. Dôležitým medzníkom v spoločnosti bol rok 2012, kedy spoločnosť uviedla na trh novinku v rodine žilinských periodík – nezávislý dvojtýždenník ŽILINEC. Do budúcnosti máme v úmysle naďalej rozširovať edičné portfólio a prinášať na trh nové publikácie.

Naše projekty

2021-02-08T12:12:39+01:00

Moderná kniha

Zverejnené zmluvy a objednávky pre projekt
Názov projektu: Moderná kniha
Kód projektu ITMS2014+ : 302031H160
     

2020-05-30T21:58:35+02:00

Žilinec

V roku 2012 sme na žilinský trh priniesli jedinečný dvojtýždenník. [...]

Čo o nás hovoria

„Žilinec prinášal mnoho zaujímavých informácií o ľuďoch a udalostiach v našom meste. Veľmi pekne Vám ďakujem. Vždy ste ma pobavili.“

Jana Brezká

„Vždy som sa tešila z každého nového čísla, ktoré sme našli v schránke. Prinášanie informácií s humorom a nadsádzkou je to, čo potrebujeme.“

Eva Kozáková

„Využil som inzerčné služby vášho Žilinca a oplatilo sa. Bolo vidieť, že vás Žilinčania čítali, vždy som mal na vás dobré ohlasy.“

Roman Hudáčik

Chceli by ste s nami spolupracovať?

Máte ešte dodatočné otázky? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt