Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky:
Grafické práce, predtlačová príprava, texty, preklady pre projekt “Moderná kniha”

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky:
POS reklama, TV reklama, Virálna kampaň pre projekt “Moderná kniha”

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2020

suhrnna sprava o zakazkach