Zverejnené zmluvy a objednávky pre projekt

Názov projektu: Moderná kniha

Kód projektu ITMS2014+ : 302031H160

Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2020 – Externý manažment

Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2020 – Rešerš a nákup licencií

Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2020 – POS reklama, Virálna kampaň, TV reklama

Zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2020 – Grafické práce, predtlačová príprava, texty, preklady

Objednávka č. 02/2020 – Fotoaparát s príslušenstvom

Objednávka č. 01/2020 – Publicita a informovanosť