V knihe Zlatá Banská Štiavnica z edície Moderná kniha sa na úvod dozviete aj niečo z histórie tohto krásneho mesta.

Banská Štiavnica, mesto ležiace v kráteri stratovulkánu, nepochybne patrí medzi najkrajšie mestá na Slovensku. Jej dejiny sa začali písať najneskôr v roku 1217 (najstaršia zachovaná listina, kde sa mesto nazýva Bana). Archeologické výskumy potvrdili osídlenie mesta už od konca 12. storočia. Od 13. do 18. storočia bolo známe najmä ťažbou striebra a zlata. Prosperita a bohatstvo regiónu sa podpísali aj na samotnom kolorite mesta.

Vzácnosť Banskej Štiavnice si všimli aj vo svete, keď mesto spolu s technickými pamiatkami z okolia bolo 11. decembra 1993 zapísané medzi najvýznamnejšie pamiatky sveta ako súčasť svetového dedičstva UNESCO.

V súčasnosti má mesto štyri miestne časti (Štefultov, Sitnianska, Banky, Počúvadlianske Jazero), tri sídliská (Drieňová, Juh, Pod Kalváriou), deväť osád (Bajtava, Drieňová, Goldfus, Jergištôlňa, Lintich, Šobov, Tereň, Vozárová, Košarisko) a časti Povrazník, Principlac, Špitálka. Najnavštevovanejším miestom však zostáva historické centrum, ktoré uchváti každého návštevníka.