Nedávno, 9. septembra, sme si na Slovensku pripomínali Deň obetí holokaustu a rasového násilia. V tento deň, v roku 1941 Slovenský štát ratifikoval Židovský kódex.

V mestách z našej edície nájdete mnoho židovských pamiatok, ktoré by sme mali zachovať pre budúce generácie. Aby sme nezabudli…

Bytča

Synagóga – Pôvodne murovaná synagóga tu stála od roku 1801. Dnešná novorománska podoba je výsledkom stavebných aktivít Židovskej náboženskej obce z konca 19. a začiatku 20. storočia. Postaviť ju dal barón Leopold Popper a stála medzi kaštieľom a jeho pivovarom. Počas druhej svetovej vojny bola vyplienená a po vojne slúžila ako sklad.

Popperova hrobka – Neoklasicistická hrobka baróna Leopolda Poppera rozhodne patrí medzi zaujímavé architektonické diela. Je to veľký, vyše štvormetrový panteón z bieleho mramoru. Takéto impozantné hrobky je možné nájsť napríklad na cintorínoch vo Varšave, Viedni alebo v Prahe. Rodina Popperovcov patrila medzi najvýznamnejšie a najmajetnejšie rodiny v meste Bytča a okolí. Obchodovali s drevom, patrilo im celé bytčianske panstvo so zámkom a tiež pivovar.

Židovský cintorín – Židovský cintorín v Hliníku nad Váhom sa nachádza pod lesíkom na pravom brehu Hričovského kanála. Cintorín je v súčasnosti, bohužiaľ, značne schátraný. Vyvalené náhrobné kamene sú popísané, poškodené a viaceré v katastrofálnom stave.

Banská Štiavnica

Synagóga – Synagógu v meste postavila Židovská náboženská obec v roku 1893. Budova vznikla prestavbou dvoch meštianskych domov. Postavená je v neologickom štýle z dobrovoľných príspevkov židovských rodín. Nachádza sa na Novozámockej ulici. V súčasnosti slúži na sekundárne spracovanie piva, sídlia tu laboratóriá a kancelárie.

Židovský cintorín – Židovský cintorín sa nachádza na tichom mieste pod Novým zámkom. Výnimočný je najmä pre Dom smútku (Ciduk hadin), ktorý je postavený v orientálnom tureckom štýle. Po vojne cintorín chátral.

Kežmarok

Židovský cintorín – Židovský cintorín sa nachádza na severnom okraji mesta. Najstarší náhrobok je z roku 1874. Posledný pohreb sa konal v roku 2002. Cintorín je pravidelne udržiavaný a zveľaďovaný vďaka iniciatíve lokálneho občianskeho združenia „Porozumenie“ a podpore Ústredného zväzu Židovskej náboženskej obce.

Pamätník obetiam holokaustu – Na mieste Veľkej synagógy, v parku Alfréda Grosza, sa nachádza pamätník obetiam holokaustu s tabuľou venovanou pamiatke kežmarských Židov. Odhalený bol v roku 2013.

Liptovský Mikuláš

Synagóga – Samotná klasicistická synagóga začala písať svoju históriu v rokoch 1842 – 1846 na mieste prvej drevenej synagógy. Významná bola prestavba v roku 1906 známym budapeštianskym architektom Leopoldom Baumhornom, ktorý citlivo prispôsobil pôvodný objekt novým požiadavkám, a to prepojením klasicistického exteriéru so secesným interiérom. Do existujúceho základu vstaval konštrukciu z oceľových nosníkov a stĺpov. Interiér synagógy je zaujímavý svojou bohatou modrožltou štukovou výzdobou. Z pôvodného interiérového zariadenia sa zachovali len drevené lavice v ženských galériách. Mikulášska synagóga, ako väčšina slovenských synagóg, počas svojej histórie menila vlastníkov aj využitie. Slúžila aj ako skladisko. V súčasnosti synagógu spravuje mestské Múzeum Janka Kráľa a využívaná je ako kultúrny stánok.