Edícia Moderná kniha mapuje štyri slovenské mestá – Bytču, Banskú Štiavnicu, Kežmarok a Liptovský Mikuláš. Aké sú najstaršie pamiatky Kežmarku?

Prvá písomná zmienka o Kežmarskom hrade pochádza z roku 1463. Archeologický výskum odkryl, že na jeho mieste stál Kostol svätej Alžbety, ktorý postavili nemeckí kolonisti už pred rokom 1251. Opevnenie hradu sčasti nadväzovalo na existujúce mestské hradby. Fortifikačný systém mesta Kežmarok vznikol pravdepodobne na začiatku 14. storočia. Mestské múry, ktoré uzatvárali historické jadro mesta, vychádzali z oboch strán Kežmarského hradu. Opevnenie sa tiahlo v dĺžke cca 2 km, priestor vo vnútri hradieb zaberal plochu asi 20 ha a lemoval celý jeho pôdorys.

Zaujímavý je aj neďaleký tzv. Starý trh –  najstaršie sídliskové centrum Kežmarku. Trh lemujú malebné domy, ktorých základy pochádzajú už z 13. storočia. Vo viacerých sa nachádzajú náznaky takzvaných vežových domov, čo odkazuje na to, že domy pred postavením mestského opevnenia slúžili ako malé obranné pevnosti.

Dominantou Hlavného námestia je radnica. Na mieste križovatiek dvoch ulíc bola postavená v roku 1461 majstrom Jurajom zo Spišskej Soboty budova gotickej radnice, keďže pôvodné centrum mesta bolo po vpáde husitov čiastočne vypálené a presunuté na iné miesto (zo Starého trhu na terajšie Hlavné námestie).

Bazilika minor v Kežmarku je nádherná gotická stavba. Kostol svätého Kríža, v roku 1998 povýšený pápežom Jánom Pavlom II. na Baziliku minor. Najstaršie časti pamiatky začali písať svoju históriu už v 13. storočí. Bola viackrát prestavaná. Na jej prestavbe, okrem cirkvi a mešťanov, mala veľkú zásluhu aj rodina Imricha Zápoľského, majiteľa Kežmarského hradu. Ukončená bola koncom 15. storočia. „Crux nos sancta tuere“ – „Svätý kríž nech nás ochraňuje“, tak znie nápis nad hlavným vchodom do kostola.

V areáli baziliky sa nachádza bývalá budova katolíckej školy. Pravdepodobne bola prestavaná z Kaplnky svätej Trojice z roku 1467. Túto školu navštevoval J. M. Petzval, známy ako zakladateľ modernej fotografie. Je tu aj budova fary, stojí na mieste staršej gotickej budovy z 15. storočia.

Najkrajšia voľne stojaca renesančná veža (kampanila) na Slovensku. Aj takýto prívlastok má kežmarská zvonica, ktorá sa nachádza blízko Baziliky svätého kríža. Ďalšie jej pomenovanie je Zlatá veža, pre jej niekdajšiu zlatú sgrafitovú výzdobu. Zvonica bola dostavaná v roku 1591 kežmarským staviteľom Ulrichom Matererom a murárom Hansom Steinmetzom.

Najväčšia historická školská knižnica v strednej Európe sa nachádza v dvojposchodovej budove evanjelického lýcea. Uchováva poklady nesmiernej hodnoty, a to až 150 000 zväzkov kníh z mnohých odborných disciplín aj svetových jazykov. Z toho 2 600 kníh pochádza zo 16. storočia. Najväčším donorom bol advokát Teodor Jóni, ktorý knižnici odkázal 38 vzácnych prvotlačí a viac ako 15 000 zväzkov kníh. Knižnica vznikla pravdepodobne spolu s mestskou školou niekedy v 14. storočí, avšak prvá písomná zmienka pochádza z roku 1600.

Viac sa dozviete v knihe Kráľovský Kežmarok, ktorú si môžete zakúpiť TU:

https://modernakniha.sk/produkt/kralovsky-kezmarok/

 

Foto: Kežmarský hrad