Edícia Moderná kniha mapuje štyri slovenské mestá – Bytču, Banskú Štiavnicu, Kežmarok a Liptovský Mikuláš. Aké sú najstaršie pamiatky Bytče?

Na mieste dnešného kaštieľa stál v 13. storočí menší vodný hrad. Hrad získal v roku 1563 za 17 000 zlatých František Turzo. Pravdepodobne nevyhovoval jeho potrebám a tak na jeho mieste dal v rokoch 1571 ‒ 1574 postaviť nový renesančný kaštieľ. Jeho stavbou poveril talianskeho majstra Jána Kiliána de Syroth z Milána.

Ďalšou významnou stavbou je miestny kostol. Zasvätenie bytčianskeho kostola Všetkým svätým je prvý raz písomne doložené už v roku 1392. Kostol nie je jednotným architektonickým celkom. Do pôvodnej gotickej stavby pri neskorších prestavbách, nadstavbách a obnovách pribudli prvky iných stavebných štýlov.

V areáli hradu sa nachádza na pohľad jednoduchá stavba obdĺžníkového pôdorysu – Sobášny palác.  Slúžil ako miesto pompéznych svadobných hostín siedmich dcér uhorského palatína Juraja Turzu. Postavili ho v roku 1601.

V meste sa nachádza ešte jeden kamenný kostol, ktorý je zasvätený svätej Barbore. Presný dátum jeho stavby nie je známy. Existoval už v roku 1629, o čom svedčí vročenie na náhrobnom kameni rodiny Hrabovských v múre svätyne.

Viac sa dozviete v knihe Krásna Bytča, ktorú si môžete zakúpiť TU: https://modernakniha.sk/produkt/krasna-bytca/

Foto: Bytčiansky hrad