Edícia Moderná kniha mapuje štyri slovenské mestá – Bytču, Banskú Štiavnicu, Kežmarok a Liptovský Mikuláš. Aké sú najstaršie pamiatky Liptovského Mikuláša?

Prvenstvo z hľadiska vzniku a koreňov mesta má jednoznačne Kostol svätého Mikuláša. Táto sakrálna pamiatka s reliéfom nad portálom, na ktorom je zobrazený patrón kostola a vôbec celého mesta, sa nachádza na mieste staršieho slovanského pohrebiska a bývalého románskeho kostola. Prvá zmienka o kostole pochádza z roku 1299.

V bezprostrednej blízkosti Kostola svätého Mikuláša sa nachádza najstaršia svetská pamiatka mesta, Pongrácovská kúria. Patrila šľachtickému rodu Pongrácovcov, ktorý významne tvaroval charakter mesta. Pongrácovci od roku 1360 začali k svojmu menu používať prídavok „zo Svätého Mikuláša“.

Liptovský Mikuláš má aj viacero mestských častí, v ktorých sa tiež nájdu staré pamiatky. Kostol Sv. Ladislava v Bodiciach je jednoloďový gotický kostol. Jeho staviteľom mohol byť podľa niektorých odborníkov známy šľachtic magister Donč. Predpokladaný vznik stavby sa datuje niekedy do rokov 1360 – 1380.

Okoličné – kedysi najstaršia liptovská obec, sa nachádza východne asi 4 km od centra mesta. K mestu bola pripojená v roku 1971. Obec až do 19. storočia patrila zemianskemu rodu Okoličániovcom. Dominantou tejto mestskej časti je neskorogotický františkánsky Kostol sv. Petra z Alkantary a kláštor. Ide o jeden z najvýznamnejších gotických komplexov na Slovensku. V pôvodnom kláštore františkáni v 15. storočí založili školu a knižnicu. Kostol je zaujímavý svojimi klenbami a štvorhrannou vežou so slnečnými hodinami. Pod ňou sa nachádza priechod do kláštora. Okrem pôvodného kláštora sa tu nachádza ďalšia moderná budova kláštora Kongregácie školských sestier sv. Františka.

 

Viac sa dozviete v knihe Svieži Liptovský Mikuláš, ktorú si môžete zakúpiť TU:

https://modernakniha.sk/produkt/sviezi-liptovsky-mikulas/

 

Foto: kláštor v Okoličnom