V úvode knihy Krásna Bytča z edície Moderná kniha vám predstavíme toto renesančné mesto aj z historického pohľadu…

Veľa miest na Slovenku má bohatú históriu. Nepochybne tu patrí aj mesto Bytča [v priebehu stáročí Veľká Bytča nazývaná aj Byucha (1250), Bicca (1318), Bichche (1372), Bicza (1415), Fortalicium Piche (1454), castellum Bycha (1492), Bittcha (1598), Welká Biča (1808), maďarsky Nagybicscse].

Pestrá a veľakrát pohnutá minulosť mesta Bytča, ktorá siaha až do 13. storočia, zanechala v tvárnosti mesta a jeho okolia veľa cenných pamiatok. Dejinné súvislosti, materiálne a duchovné hodnoty a okúzľujúca príroda svojím významom výrazne prekračujú hranice tohto regiónu.

Renesančná Bytča. To je asi najvhodnejší prívlastok pre mesto. Na relatívne malom priestore je tu sústredený jedinečný súbor renesančných stavieb. Areál kaštieľa s unikátnou stavbou Sobášneho paláca sú odkazom na rod Turzovcov, ktorý tu zanechal nesmrteľné stopy. Sobášny palác je jedna z najimpozantnejších renesančných pamiatok na Slovensku. Zažil nielen honosné svadby, bály a oslavy, ale aj ničivé požiare, nútenú správu či nevhodné stavebné zásahy. V súčasnosti je po komplexnej rekonštrukcii významnou kultúrnou pamiatkou v európskom kontexte.

Ďalšia rodina, ktorá je neodmysliteľne spätá s Bytčou, boli Popperovci. Bola to spoločensky najvýznamnejšia rodina v Bytči a patrila k najmajetnejším rodom v rámci celej monarchie. Popperovci a synagóga. Opäť jedinečná stavba a dominanta Bytče, ktorá po rokoch vďaka nadšencom pomaly vstáva z popola. Bytču kreovali taktiež osobnosti, ktoré sa zapísali do slovenskej histórie (Juraj Turzo, Eliáš Láni, Viliam Pauliny-Tóth, Sidónia Sakalová, Alexander Lombardini a mnoho iných).

K pozoruhodnostiam Bytče patrí aj námestie, ktoré je známe tým, že je rozdelené do štyroch trojuholníkov. Historická zástavba sa vyvíjala severne od farského kostola, ktorý v južnej časti uzatvára námestie. Kostol vo svojej histórii prešiel viacerými stavebnými úpravami, najvýznamnejšia z úprav bola tzv. turzovská renesančná prestavba.

Bytča, to je aj nádherná príroda. Súľovské skaly a časť pohoria Javorníkov vytvárajú mestu prirodzené hranice. Bytča je aj moderné a progresívne mesto. Pribúdajú nové budovy, sídliská, rekonštruujú sa staré. Spolu so svojimi prímestskými časťami (Staré mesto – Veľká Bytča, Hliník nad Váhom, Hrabové, Malá Bytča, Mikšová, Pšurnovice), ktorým budú venované jednotlivé kapitoly v knihe, patrí Bytča k vyhľadávaným kultúrnym a turistickým cieľom. V súčasnosti má Bytča 11 340 obyvateľov (rok 2019).