Kniha Kráľovský Kežmarok z edície Moderná kniha vám predstaví najkrajšie stavby a zákutia tohto mesta. V úvode vám v skratke predstavíme jeho históriu…

Kežmarok vznikol v 13. storočí zlúčením pôvodných osád slovanského obyvateľstva s dedinou nemeckých kolonistov. Mestské práva získal Kežmarok v roku 1269 od panovníka Belu IV.. Rýchlemu rozvoju mesta napomáhala vynikajúca poloha pri veľkej obchodnej ceste, vedúcej z Orientu až na sever Európy.

Rozmach mesta napredoval aj v súvislosti so získaním rôznych privilégií, napríklad právo dvoch výročných trhov, podvodom právo skladu, právo slobodného výrubu dreva, rybolovu, právo meča a právo erbu, ktorý sa, mimochodom, v nezmenenej podobe používa dodnes.

Dejiny mesta sú poznačené mnohými, prevažne dlhotrvajúcimi bojmi. Napríklad viac než 100 rokov trvajúci boj s Levočou o právo skladu. Ďalší, takmer 250-ročný, viedlo mesto s vlastným hradom. Do histórie mesta sa významne zapísali aj protihabsburské povstania majiteľa Kežmarského hradu Imricha Thökölyho a Juraja II. Rákociho.

História priniesla mestu viaceré prívlastky:

Remeselnícky Kežmarok – Kežmarok patril v minulosti medzi významné centrá remesiel, cechov a trhu nielen v slovenskom, ale aj uhorskom meradle. Preslávili ho najmä farbiari, stolári, tkáči, súkenníci, ihlári či zlatníci.

Vzdelanostný a literárny Kežmarok – o tento prívlastok sa pričinilo najmä miestne lýceum, ktorého bránami prešli mnohí dejatelia. Lyceálna knižnica je najstaršou školskou historickou knižnicou v strednej Európe.

Architektonický Kežmarok – Kežmarok je skutočnou lahôdkou pre milovníkov pamiatok. Rôznorodosť slohov, rôznorodosť stavieb od sakrálnych, svetských až po meštianske domy je naozaj výzvou pre každého nadšenca histórie a umenia, a odpoveďou, prečo je treba Kežmarok vidieť a zažiť.

Kežmarok však navždy ostane kráľovský.