Aké mesto je Liptovský Mikuláš? Športové, kultúrne a historické. V knihe Svieži Liptovský Mikuláš z edície Moderná kniha sa na úvod dozviete veľa informácií z jeho minulosti…

Liptovský Mikuláš je mesto športu, kultúry a cestovného ruchu. Z historických udalostí mesta vzišli mnohé významné osobnosti, ktoré formovali charakter Slovenska, ba často presahovali jeho hranice. Mikulášskym rodákom je venovaný pompézny monument v centre mesta vo fontáne pod názvom Metamorfózy.

V erbe je zobrazený svätý Mikuláš, patrón mesta, po ktorom mesto dostalo názov. Mikuláš ako mesto sa prvýkrát písomne zmienilo v roku 1286 v listine uhorského kráľa. Najprv to bola malá farská osada s domami okolo. Postupne sa rozrastala a už v 14. storočí mal Svätý Mikuláš významné obchodné postavenie, mohli sa v tu organizovať trhy. Známe boli takzvané utorkové trhy, na ktorých si obyvatelia z okolitých dedín vymieňali tovar. Vychýrené boli aj mikulášske jarmoky.

Jánošík a Svätý Mikuláš. Legendárny zbojník sa tu síce nenarodil, ale mesto sa v roku 1713 stalo jeho poslednou životnou etapou. Významnosť Mikuláša ako centra administratívy rastie začiatkom 18. storočia, kedy sa stalo sídlom okresu, liptovskej stolice a neskôr župy.

Žiadosti slovenského národa pod gesciou štúrovcov, bol ďalší dôležitý krok v našich dejinách. Práve v Mikuláši boli podpísané. V roku 1918 v budove Čierneho orla bola zas podpísaná rezolúcia, ktorá prijíma myšlienky spoločnej vzájomnosti Čechov a Slovákov.

Druhá svetová vojna mala devastujúci dopad na mesto. Bolo takmer celé zničené. Dlhé a kruté boje boli ukončené 4. apríla 1945. Len pre zaujímavosť, aj Bratislava bola oslobodená v tomto dátume. Svedčí to o dlhých bojoch o mesto na severovýchode od Bratislavy.

Ďalšími desaťročiami sa mesto postupne rozrastá pričlenením pôvodne samostatných obcí. Jeho kultúrno-vzdelanostný rozmer sa mení na športovo-branný. A to vybudovaním Vojenskej vysokej školy technickej. Významným medzníkom je vybudovanie Areálu vodného športu, v ktorom vyrastali naši olympionici.

Liptovský Mikuláš je v súčasnosti moderné mesto, ktoré profituje aj z priemyslu, ktorý je historicky príznačný pre túto oblasť. Je to najmä liehovarnícky, drevársky, kožiarsky alebo mliekarenský priemysel. Mikuláš, to je zároveň vstupná brána do našich najatraktívnejších prírodných veľhôr – Západných Tatier, Nízkych Tatier a Vysokých Tatier.

Kultúrne, uvedomelé, športové a svieže. Také je mesto pod Poludnicou.